Samarbejder og partnerskaber

LGBT+ Danmarks arbejde er finansieret af vores medlemskaber – se hvordan du bliver medlem her! Dertil er foreningen støttet af en række private og offentlige aktører gennem samarbejder og partnerskaber. 

AP Møllerske Støttefond har muliggjort udviklingen af AURA.

Dansk Tennisfonds støtte har muliggjort udvikling af Empatisk arbejdsmarked og AURA.

Det Obelske Familiefond har muliggjort foreningens internationale indsatser samt foreningens indsats på ungeområdet.

IKEA har støttet Empatisk arbejdsmarked samt LGBT+ Rådgivningen.

Københavns Kommune støtter foreningen med midler til drift, TRANSIT samt Besøgsvennerne.

Soundboks støtter LGBT+ Ungdoms weekendlejre.

Roskilde Festival Fonden støtter LGBT+ Ungdoms frivillige og udviklingen af en indsats på skoleområdet.

Øvrige samarbejdspartnere

LGBT+ Danmarks arbejde er i øvrigt støttet af DAPPCISUKVINFOFinansloven samt §18 midler i følgende kommuner: Frederiksberg, København, Næstved, Vejle, Kolding, Aabenraa, Esbjerg, Aarhus og Holstebro.